Prinsjesdag 2019: Koopkracht stijgt, vergroening zet door van Fidor

Nieuws. Op de hoogte.

Prinsjesdag 2019: Koopkracht stijgt, vergroening zet door

Het op Prinsjesdag naar buiten gebrachte belastingplan 2020 bevat diverse maatregelen die de inkomstenbelasting verlagen en (meer) werken lonender maken. Naast een verhoging van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting wordt ook het toptarief in de inkomstenbelasting sneller dan aanvankelijk gepland teruggebracht; dit gaat over 2020 49,5% bedragen waarmee voor het eerst in decennia het toptarief beneden de 50% daalt. 

Tegenover de lastenverlichting voor burgers staan maatregelen die de lasten van bedrijven verzwaren. Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting (van toepassing op de winst boven     
€ 200.000 wordt over 2020 niet verlaagd, dit in tegenstelling tot eerdere voornemens. Per 1 januari 2021 wordt het hoge tarief wel lager, namelijk 21,7 %. De geplande verlaging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting gaat wel door, dit tarief komt met ingang van 1 januari 2021 uit op 15%.

Het kabinet wil voorts het fiscaal verschil verkleinen tussen werknemers en zelfstandigen. Daartoe wil het kabinet voor de (vele) ZZP-ers in Nederland de zelfstandigenaftrek per 2020 met acht stappen verlagen naar circa twee derde van het huidige niveau. Doordat tegenover de afbouw van de zelfstandigenaftrek maatregelen staan die de lasten verlichten gaan zelfstandigen er tot en met 2028 in de meeste gevallen nog steeds cumulatief op vooruit. De koopkracht van huishoudens stijgt het komende jaar volgens de kabinetsramingen naar verwachting 2,1%, deels door een stijging van de lonen en deels door belastingmaatregelen. Of iemand erop vooruitgaat of niet hangt uiteindelijk af van (veranderingen in) zijn persoonlijke situatie en uiteraard de ontwikkeling van de economie.

De kabinetsdoelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 in Nederland met 49% terug te brengen krijgt onder andere gestalte met fiscale maatregelen op het terrein van mobiliteit, gebouwde omgeving en afval. Ook wordt buitenlands afval in de heffing van afvalbelasting betrokken. Op het gebied van mobiliteit wordt de vergroening gestimuleerd door een korting op de motorrijtuigenbelasting alsmede de aanschafbelasting (BPM) bij elektrisch autorijden, ook voor zakelijke bestelauto’s. De belasting op aardgas gaat geleidelijk omhoog en de belasting op elektriciteit gaat daarentegen dalen. Ook hier moeten bedrijven meer gaan bijdragen: Het bedrijfsleven gaat meer bijdragen aan de Opslag Duurzame Energie (ODE) dan particuliere gebruikers, namelijk twee derde deel in plaats van de helft nu. Met onder meer deze maatregelen wil het kabinet de doelstellingen bereiken uit het Klimaatakkoord alsmede het Urgenda vonnis.

Deel dit bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Inloggen

Je persoonlijke omgeving.

Zoeken

Door de hele website.