Bijzonder uitstel van betaling Belastingdienst

Nieuws. Op de hoogte.

Bijzonder uitstel van betaling Belastingdienst

De afgelopen dagen is er veel in het nieuws geweest over de mogelijkheden voor uitstel van betalingen voor belastingschulden. Ondernemers die getroffen zijn door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen uitstel krijgen voor hun belastingschulden. Het doel van deze steunmaatregel is dat ondernemingen voort kunnen blijven bestaan ondanks dat de inkomsten geheel of gedeeltelijk wegvallen. Onderstaand lichten wij toe hoe het aanvragen van uitstel van betaling te werk gaat.

Wat hebben wij van u nodig?

Allereerst is het van belang dat u, zodra u zich realiseert dat het niet mogelijk is om een aangifte of aanslag te betalen, contact opneemt met uw relatiebeheerder of één van de medewerkers van de fiscale afdeling. De medewerkers van Fidor gaan dan aan de slag met uw aanvraag.

Er is in eerste instantie 3 maanden uitstel van betaling mogelijk voor de Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting en Loonheffingen.  Voor de Omzetbelasting en Loonheffingen ontvangt u van de Belastingdienst een naheffingsaanslag wanneer u niet heeft betaald. Wij willen u vragen om deze naheffingsaanslag toe te sturen zodra u deze heeft ontvangen. U kunt deze sturen naar uw relatiebeheerder of één van de medewerkers van de fiscale afdeling.

Hoe gaan wij vervolgens te werk?

Wij ondernemen voor u de volgende acties:

  • Voor Besloten Vennootschappen doen wij een melding betalingsonmacht. Deze melding is belangrijk in verband met het voorkomen van persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder. Omdat deze melding uiterlijk 2 weken na het verstrijken van de oorspronkelijke betaaldatum binnen moet zijn bij de Belastingdienst, is het  erg belangrijk dat u zo snel mogelijk meldt dat u niet kunt betalen.
  • Voor de aanslagen/aangiften die niet betaald kunnen worden vragen wij schriftelijk uitstel van betaling aan zodra wij de naheffingsaanslag van u hebben ontvangen. Voor de Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting hebben wij in de meeste gevallen geen aanslag van u nodig. Mocht dit wel zo zijn, dan neemt één van de medewerkers van Fidor contact met u op.
  • Wanneer wij een terugkoppeling naar aanleiding van het verzoek om uitstel ontvangen, brengen wij u hiervan op de hoogte.

Aandachtspunten

Ten slotte zijn de onderstaande punten van belang om u goed van dienst te kunnen zijn.

  • Wij willen u vragen om per aangifte, aanslag, belastingsoort en/of tijdvak aan te geven dat u niet kunt betalen. U kunt hierbij kort toelichten in welke zin u bent geraakt door de crisis als gevolg van het coronavirus (COVID-19).
  • Wij willen u vragen om de naheffingsaanslag direct na ontvangst naar ons toe te sturen.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande? Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid voor uitstel van te betalen belastingen? Wij zijn u graag van dienst. Neem gerust contact met ons op.

Inloggen

Je persoonlijke omgeving.

Zoeken

Door de hele website.