Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en Liquiditeit

Nieuws. Op de hoogte.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en Liquiditeit

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de financiële maatregelen die de overheid bied in verband met de gevolgen van het Coronavirus zoals uitstel van betaling, liquiditeitspositie en Werktijdverkorting. 

De ontwikkelingen gaan snel, daarom willen we u opnieuw informeren. Inmiddels is de regeling Werktijdverkorting opgeheven. De uitbraak van het Coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting. Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de Corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de regeling Werktijdverkorting. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Nieuwe aanvragen voor Werktijdverkorting kunnen niet meer ingediend worden. Aanvragen die gedaan zijn voor 18 maart jl. worden automatisch omgezet in de nieuwe regeling.

Het kabinet komt met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers doorbetalen. De NOW komt in de plaats van de Werktijdverkorting, die hiermee is vervallen. De voorwaarden zijn: 

  • U mag tijdens de periode van de tegemoetkoming geen aanvraag ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen;
  • U verwacht minimaal 20% omzetverlies;
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
  • U moet 100% van het salaris blijven doorbetalen. 

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. U ontvangt vooraf een tegemoetkoming van 80% en achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in uw omzet is geweest.

Het is nog niet mogelijk om een aanvraag te doen voor deze nieuwe regeling. De exacte datum waarop dit kan wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Omzetvlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor de tegemoetkoming, het hangt dus niet af van de datum waarop u de aanvraag heeft gedaan. Als Fidor voor u de NOW aanvraag moet doen horen we dat graag (salaris@fidor.nl). 

‘Hoe krijgen we het geld bij mkb-ondernemers?’

Overal komen miljarden euro’s vandaan om de economie door de coronacrisis te loodsen. Waar gaan die naartoe, en hoe? Beschikt de mkb-ondernemer er tijdig over en als de liquiditeit al op peil blijft, herstelt hij ooit van gederfde inkomsten en extra kosten?

De adviseurs van Fidor / Credion Ridderkerk staan voor u klaar om u als ondernemer door deze crisis heen te loodsen.

https://www.deondernemer.nl/corona/coronavirus/hoe-geld-maatregelen-bij-mkb-ondernemers~2051959

Inloggen

Je persoonlijke omgeving.

Zoeken

Door de hele website.