FOR is vervallen, wat is het alternatief voor ondernemers en DGA’s? 

Nieuws. Op de hoogte.

FOR is vervallen, wat is het alternatief voor ondernemers en DGA’s? 

Tot en met 2022 bestond er voor de ondernemer de mogelijkheid om een fiscaal aftrekbare reservering te doen voor een oudedagsvoorziening, beter bekend als de fiscale oudedagsreserve (FOR). Vanzelfsprekend had de ondernemer daarnaast ook de mogelijkheid om – tot een bepaald maximum – fiscaal aftrekbare bedragen te storten bij een verzekeraar/bank in een lijfrente/bankspaarproduct.

Tot en met 2022 was het ook mogelijk om ca 17% van het box 1 inkomen in een dergelijk product af te storten (rekening houdend met andere pensioenopbouw en een mogelijkheid om in het verleden niet benutte ruimte in te halen). Voordeel van de FOR was dat het geld niet behoefde te worden afgestort, nadeel was dat feitelijk ook geen (extern) recht werd opgebouwd. Het geld bleef in de onderneming (en dus de risicosfeer) en daarmee werd er slechts belastingaftrek bereikt en geen feitelijke opbouw.

Particulieren, ZZP-ers en directeur-grootaandeelhouders hebben de mogelijkheid tot lijfrentepremie aftrek ook. De inleg is -voor zover toegestaan- fiscaal aftrekbaar, veelal tegen een hoger tarief dan de uitkering later belastbaar is. In de praktijk sluiten veel mensen in plaats van een lijfrente een bankspaarproduct af.

Bankspaarproducten worden steeds flexibeler in de opbouwfase en vallen niet onder de nieuwe regels van box 3. Wel zijn er natuurlijk voorwaarden aan dergelijke producten verbonden, zowel in de opbouw als in de uitkeringsfase.

Vanaf 1 januari 2023 is het regime van de lijfrentepremie aftrek ingrijpend gewijzigd. Dit biedt mogelijkheden voor ondernemers, ZZP-ers maar met name ook voor directeur-grootaandeelhouders.

Mede in verband met het vervallen van de FOR regeling is namelijk het opbouwpercentage met ingang van 2023 verhoogd van 17% tot 30%. Dit betekent dat méér middelen kunnen worden ingelegd en dus (fiscaal aftrekbaar) sneller een oudedagsvoorziening kan worden opgebouwd/gerepareerd.

Naast de verhoging van het jaarlijkse opbouwpercentage is daarnaast de reserveringsruimte (de inhaalmogelijkheid) verlengd van 7 jaar naar 10 jaar!

Directeur-grootaandeelhouders hebben de mogelijkheid tot het opbouwen van pensioen in eigen beheer (de B.V.) verloren sinds 2017. Daarnaast zijn voor hen ook de regels met betrekking tot het gebruikelijk loon (vervallen van de doelmatigheidsmarge met ingang van 2023) gewijzigd.

Een combinatie van het verhogen van het (gebruikelijk) loon en het tegelijkertijd afstorten van de verruimde lijfrentepremies in de inkomstenbelastingsfeer kan vanaf 1 januari 2023 voor een directeur grootaandeelhouders de spreekwoordelijke “twee vliegen in 1 klap” vormen. Ook voor ondernemers / ZZP-ers en particulieren zijn de mogelijkheden verruimd bij een pensioentekort.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.

Pim van Lieshout

Inloggen

Je persoonlijke omgeving.

Zoeken

Door de hele website.